APISonar


com.sun.appserv.server.LifecycleEventContext.log

> com > sun > appserv > server > LifecycleEventContext > log
com APIs sun APIs appserv APIs server APIs LifecycleEventContext APIs log APIs

Example 1
private void
	shutdown(
	    final LifecycleEventContext context,
	    final Properties props )
	{
	    context.log( "AMXLifecycleModule: shutdown" );
	}