APISonar


java.fake

> java > fake
java APIs fake APIs

java.fake.Fake