APISonar


jdk.jfr.internal.Logger.log

> jdk > jfr > internal > Logger > log
jdk APIs jfr APIs internal APIs Logger APIs log APIs

Example 1
private static void assertLargeMessageOK() {
    StringBuilder large = new StringBuilder();
    for (int i = 0; i < 1000 * 1000; i++) {
      large.append('o');
    }
    Logger.log(JFR_LOG_TAG, DEFAULT_TEST_LOG_LEVEL, large.toString());
  }
Example 2
private static void assertAllCharsOK() {
    char c = Character.MIN_VALUE;
    StringBuilder large = new StringBuilder();
    int logSize = 0;
    for(int i = Character.MIN_VALUE; i< (int)Character.MAX_VALUE; i++, c++) {
      large.append(c);
      logSize++;
      if (logSize == 80) {
        Logger.log(JFR_LOG_TAG, DEFAULT_TEST_LOG_LEVEL, large.toString());
        large = new StringBuilder();
      }
    }
  }
Example 3
private static void assertAllLevelsForTag(LogTag tag, String message) {
    for (LogLevel level : LogLevel.values()) {
      Logger.log(tag, level, message);
    }
  }
Example 4
public static List<Configuration> getConfigurations() {
    List<Configuration> configs = new ArrayList<>();
    for (KnownConfiguration knownConfig : getKnownConfigurations()) {
      try {
        configs.add(knownConfig.getConfigurationFile());
      } catch (IOException e) {
        Logger.log(LogTag.JFR, LogLevel.WARN, "Could not load configuration " + knownConfig.getName() + ". " + e.getMessage());
      } catch (ParseException e) {
        Logger.log(LogTag.JFR, LogLevel.WARN, "Could not parse configuration " + knownConfig.getName() + ". " + e.getMessage());
      }
    }
    return configs;
  }
Example 5
private long readStartTime(Path p) throws IOException {
    try (RecordingInput in = new RecordingInput(p.toFile(), fileAccess, 100)) {
      Logger.log(LogTag.JFR_SYSTEM_PARSER, LogLevel.INFO, "Parsing header for chunk start time");
      ChunkHeader c = new ChunkHeader(in);
      return c.getStartNanos();
    }
  }
Example 6
public MethodVisitor visitMethod(int access, String name, String desc, String signature, String[] exceptions) {
    if(methodInFilter(name, desc)) {
      // If the method is one that we will be replacing, delete the method
      Logger.log(LogTag.JFR_SYSTEM_BYTECODE, LogLevel.DEBUG, "Deleting " + name + desc);
      return null;
    }
    return super.visitMethod(access, name, desc, signature, exceptions);
  }
Example 7
public JIMethodCallInliner(int access, String desc, MethodVisitor mv,
      MethodNode inlineTarget, String oldClass, String newClass) {
    super(Opcodes.ASM5, access, desc, mv);
    this.oldClass = oldClass;
    this.newClass = newClass;
    this.inlineTarget = inlineTarget;

    Logger.log(LogTag.JFR_SYSTEM_BYTECODE, LogLevel.DEBUG, "MethodCallInliner: targetMethod=" + newClass + "."
        + inlineTarget.name + inlineTarget.desc);
  }